Termine

schulautonome Tage

  • Freitag, 20.3.2020 (nach Josefitag)
  • Mittwoch, 20.5.2020
  • Freitag, 22.5.2020
  • Mittwoch, 3.6.2020
  • Freitag, 12.6.2020